fbpx

Autoshkolla RONA Regjistrimi Online

SHËRBIMET

Aftësim-Riaftësim

– Aftësimin e kandidatëve të rinj për herë të parë       

– Riaftësimin e kandidatëve,që i ka kaluar afati kohor për dhënie të provimit apo të ndonjë arsye tjetër

Ligjërues Profesional

Auto Shkolla Rona ofron ligjërues profesional për të gjithë klientet e saj.

Orë Plotësuese

Orë plotësuese për të gjithë klientët, me një kosto shumë të volitshme. 

Bëhet analizimi,vlerësimi i gjendjes së kandidatit dhe pastaj procesohet me orë.

Konsultime

Konsultime me stafin profesionist të Auto Shkollës RONA

Zgjidhje të testeve provuese,materiale të ndryshme,diskutim rreth pyetjeve të ndryshme etj.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis velit erat, sed dictum orci bibendum ut. 

RRETH NESH

Auto Shkolla ”Rona”, bën aftësimin e kandidatëve për kategorinë ”B”, dhe ofron:

• Ligjërata sipas Plan Programit të aprovuar nga Ministria e Transportit dhe Post- Telekomunikacionit, të cilat i mban ligjëruesi me grad shkencore dhe I licencuar nga ana e MTPT-së; 
• Me një ambient të pastër, qetë, komod, me paisje te reja, moderne, kinoprojektor; 
• Zgjedhja e testeve provuese në qdo kohë dhe marrja e skjarimeve të sakta për situatat, pyetjet e zgjedhura;
• Riaftësimin e vozitësve të cilët e kanë marrë lejen e ngasjes më herët, por për shkaqe te ndryshme nuk kanë vozit, për ta bëhen ligjërata të posaçme në lidhje me ndryshimet në Ligjin e Komunikacionit Rrugor kur ata/ato e kanë marrë lejen dhe atë I cili është në fuqi; 
• Orë plotësuese të pjesës teorike dhe asaj praktike;
• Konsultime
• Ndihmë profesionale për instruktorët e rinjë me më pak përvojë në pjesën didaktike me kandidat, si dhe
• Shërbime tjera nga lëmia e komunikacionit Rrugor ;.

Na lejoni që t’ju ndihmojmë me drejtimin tuaj individual dhe nevojat e testimit. Investo ne sigurine tende ne rruge !

 

na ndiqni në rrjetet sociale

Oferta për kategorin B

Pyetje
te shpeshta

• Dokument valid (Leternjoftim apo pasaporte)

• Certifikate mjekesore valide

Kandidati potencial per t’ju nenshtruar testit te autoshkolles duhet te kete mbushur se paku 18 vite, ndersa Autoshkollen mund te regjistroj kur ti kete mbushur se paku 17vite e 6 muaj, e jo me pak.

Personat fizik te cilido shtet te huaj,per te pasur mundesi se pari te regjistrojne autoshkollen ne aftesimin e pjeses teorike dhe praktike,duhet te kene te rregulluar vendbanimin ne Kosove, ne menyre qe te aplikojne e te regjistrohen.

 Oret plotesuse jane te rregulluara dhe te lejuara me ligjin per patent shofer, ne kordinim me instruktorin/en gjate aftesimit ne pjesen praktike (vozitje) behet vleresimi i kandidatit dhe ne baze te saj mund te mirren ore plotesuese per nevojat e kandidatit.

NA KONTAKTONI

Për çdo pyetje ju lutemi na kontaktoni me email​

 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit,
Prishtinë 10000