fbpx

Kandidatja Magi Prestreshi përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktore: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Egzona Berisha përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktore: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Besarta Rushiti përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktore: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Drenusha Makolli përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktore: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidati Nebi Miftari përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Merita Thaqi përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Shejla Redzepagic, e dha provimin nga pjesa teorike dhe praktike.

Instruktoret: Adrian Islami&Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Erda Leka përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Valmira Shala Halimi përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Trëndelinë Aliu përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Donika Toplana përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Shemsedin Hajdari

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

 
 
 

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Bukurie Sylejmani përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktori: Adrian Islami

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Gjevahire Thaqi përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktorja: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Bleona Rama përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktorja: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Zyhrije Hamiti përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktorja: Hyrije Berbatovci dhe Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool

Kandidatja Dea Pireva përfundoi me sukses provimin e vozitjes në poligon dhe qytet.
I urojmë suksese në vozitje.

Instruktorja: Bukurie Aliu

Autoshkolla RONA
📲 044/700-355 ; 049/256-025
📍 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë 10000

#autoshkollaime #autoshkolla #drivingschool