fbpx

Rreth Nesh

Autoshkolla RONA
"
RRETH NESH

Auto Shkolla ”Rona”, bën aftësimin e kandidatëve për kategorinë ”B”, dhe ofron:

• Ligjërata sipas Plan Programit të aprovuar nga Ministria e Transportit dhe Post- Telekomunikacionit, të cilat i mban ligjëruesi me grad shkencore dhe I licencuar nga ana e MTPT-së; 
• Me një ambient të pastër, qetë, komod, me paisje te reja, moderne, kinoprojektor; 
• Zgjedhja e testeve provuese në qdo kohë dhe marrja e skjarimeve të sakta për situatat, pyetjet e zgjedhura;
• Riaftësimin e vozitësve të cilët e kanë marrë lejen e ngasjes më herët, por për shkaqe te ndryshme nuk kanë vozit, për ta bëhen ligjërata të posaçme në lidhje me ndryshimet në Ligjin e Komunikacionit Rrugor kur ata/ato e kanë marrë lejen dhe atë I cili është në fuqi; 
• Orë plotësuese të pjesës teorike dhe asaj praktike;
• Konsultime
• Ndihmë profesionale për instruktorët e rinjë me më pak përvojë në pjesën didaktike me kandidat, si dhe
• Shërbime tjera nga lëmia e komunikacionit Rrugor ;.

Na lejoni që t’ju ndihmojmë me drejtimin tuaj individual dhe nevojat e testimit. Investo në sigurinë tënde në rrugë !

"

Stafi ynë

Autoshkolla RONA
B.A

Bukurije Aliu

Instruktore

bobby-rodriguezz-631332-un3splash.jpg

Gylserene Ismaili

Instruktore

H.B

Hyrije Bërbatovci

Instruktore

a

Adrian Islami

Instruktor

M.H

Meliha Hajdari

Administrata

 

 

E.D

Elvisa Destanovic

Ligjëruese Profesionale

 

 

stafi

Instruktorët e “Autoshkolla Rona” i përgjigjen kërkesave tuaja gjatë përgatitjes teorike dhe praktike.
Eksperienca e larmishme e instruktorëve me kursantët është garanci që çdo kandidat për drejtues mjeti të përfitojë njohuritë e duhura teorike dhe aftësitë e nevojshme praktike,për të qenë të sukseshëm në provimet përkatëse duke minimizuar kostot e kandidatit. Instruktorët janë në dispozicion të kursantëve me fleksibilitetin e orareve sipas nevojave të tyre.

LigjeraTA

• Ligjërata sipas Plan Programit të aprovuar nga Ministria e Transportit dhe Post- Telekomunikacionit, të cilat i mban ligjëruesi me grad shkencore dhe I licencuar nga ana e MTPT-së; 
• Me një ambient të pastër, qetë, komod, me paisje te reja, moderne, kinoprojektor; 

INFORMACIONE

DOKUMENTACIONI

Dokumentat që ju nevojiten për regjistrimin në kursin e përgatitjes për leje drejtimi:

 1. Kopje e kartës ID ose pasaportës

 2. Raport mjekësor me fotografi (lëshuar brenda 6 muajve të fundit)

 3. Fotografi për patentë 4 x 6 cm (6 copë)

 

 

STRUKTURA E TESTIT

Për të lehtësuar përgatitjen e kursantëve, Autoshkolla Rona ju vë në dispozicion pyetësorin teorik për drejtimin e mjeteve rrugore. Ky pyetësor përmbledh pyetje nga të gjitha çështjet që kursantët mund të ndeshin gjatë testimit teorik dhe në praktikë gjatë guidimit.

 

Vetura Moderne

Autoshkolla RONA

NA KONTAKTONI

Për çdo pyetje ju lutemi na kontaktoni me email​

 C-7/4, Bulevardi Dëshmorët e Kombit,
Prishtinë 10000